KOSTEUSVAURION JÄLKIÄ, HOMETTA RAKENTEISSA TAI EPÄILYTTÄVÄÄ HAJUA?

HOMEMITTAUS – HOMETUTKIMUS – SISÄILMAMITTAUS – SISÄILMATUTKIMUS – MIKROBITUTKIMUS

Untitled Document
 

SISÄILMATUTKIMUKSET ja SISÄILMAMITTAUKSET

Sisäilmatutkimus tai sisäilmamittaus halutaan usein kun rakennuksessa aistitaan homeen hajua tai saadaan homevaurioon tyypillisesti liittyvää oireilua.

Tavallisin sisäilmatutkimus tehdään ottamalla sisäilmasta mikrobinäyte. Tällaisessa tutkimuksessa näytteestä tutkitaan sisäilman mikrobien määrä ja lajisto. Sisäilmamittaus voidaan tehdä suoraan ilmasta keräimellä tai avonaisella viljelymaljalla. Sisäilman mikrobinäyte voidaan ottaa myös tasopinnoille kerääntyneestä pölystä. Tasopinnoille kerääntyneestä pölystä saadaan tilastollisesti luotettavampi tulos kuin hetkellisestä suoraan ilmasta otettavalla näytteellä.

Yleinen väärinkäsitys sisäilmatutkimuksesta tai sisäilmamittauksesta on, että sisäilman mikrobipitoisuuksille, homeitiöille ja bakteereille, on olemassa "hyväksyttyjä" tai "turvallisen pitoisuuden" raja-arvoja. Sisäilman mikrobipitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja. Sisäilmatutkimuksen sisäilmanäytteen tulosta ei voida käyttää terveyshaitan osoittamiseen tai toisin päin sisäilman mikrobinäytteellä ei voida osoittaa tilojen terveellisyyttä tai turvallisuutta.

SISÄILMATUTKIMUS JA SISÄILMAMITTAUS

Sisäilmatutkimus ja sisäilmamittaus eivät sovellu homevaurion aiheuttaman terveyshaitan osoittamiseen eikä sisäilmatutkimuksella eikä sisäilmamittauksella voida osoittaa tutkittavien tilojen turvallisuutta homeiden osalta.

Sisäilmatutkimus, jossa sisäilmamittauksella tutkitaan formaliini-, hiilidioksidi- ja ammoniakkipitoisuutta ei liity mitenkään hometutkimuksiin. Homevaurioepäilyssä näistä sisäilmamittauksista aiheutuu ainoastaan tarpeettomia lisätutkimuksia. "Hyödyttömiä "hometutkimuksia" ovat myös sisäilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaus tai pelkkä asunnon ja kylpyhuoneen kosteusmittaus.

Normaalista poikkeava sisäilman mikrobinäytteen tulos ei myöskään auta löytämään vaurioitunutta rakennetta. Vaurioitunut rakenne löytyy vain rakenteista otettavilla näytteillä ja voidaan viivytyksettä edetä vaurion korjaukseen.

Sisäilmasta voidaan ottaa homenäytteiden lisäksi VOC -näytteitä (VOC = haihtuvat orgaaniset yhdisteet). Myöskään VOC - sisäilmanäytteillä ei voida osoittaa homevaurion aiheuttamaa terveyshaittaa tai vauriopaikkaa.

SISÄILMATUTKIMUS VAI RAKENNENÄYTTEET

Homevaurioita epäiltäessä Novorite Oy tutkii riskirakenteet, joista otetaan näytteet. Novorite Oy:ssä näytteet analysoidaan kahdella tosistaan riippumattomalla menetelmällä: viljelmällä sekä suoraan mikroskopoimalla. Näin voidaan varmistaa näytteiden ehdoton luotettavuus ja voidaan todeta myös kuivuneet sekä elinkyvyttömät homekasvustot. Vanhojen ja elinkyvyttömienkin homekasvustojen katsotaan edelleen muodostavan terveyshaitan. Elinkyvyttömät homekasvustot eivät tule esiin viljelymenetelmällä, mutta ne on todettavissa mikroskopoimalla. Tämän takia materiaalinäytteet tulisi ehdottomasti aina tutkia ensisijaisesti mikroskopoimalla ja viljely antaa lähinnä vain mikroskopointia tukevaa lisäinformaatiota.

Lue lisää: Tietoa sisäilmatutkimuksista ja sisäilmamittauksista

 

Takaisin palveluihinSisäilmatutkimuksetSivut päivitetty: 29.11.2021