KOSTEUSVAURION JÄLKIÄ, HOMETTA RAKENTEISSA TAI EPÄILYTTÄVÄÄ HAJUA?

HOMEMITTAUS – HOMETUTKIMUS – SISÄILMAMITTAUS – SISÄILMATUTKIMUS – MIKROBITUTKIMUS

Untitled Document
 

HOMEVAURIOTUTKIMUKSET JA KORJAUSTOIMENPITEET

PELKKÄ KOSTEUSMITTAUS VAI MIKROBITUTKIMUS KORJAUSOHJEINEEN, KUN EPÄILLÄÄN HOMEVAURIOTA?

Kaikki laatoitettujen seinien ja lattioiden tavalliset saumalaastit päästävät kapillaarisesti vettä lävitseen, vaikka saumaukset olisivat täysin ehjiä. Tavallinen saumalaasti toimii kapillaarisesti, kuin sokeripala. Kun sokeripalan kastelee nurkastaan, kosteus imeytyy koko palaan. Saumalaastin huokoisuudesta ja kapillarisuudesta johtuen lähes kaikkien suihkutilojen laatoituksien alla on todennäköisesti kosteutta.

Kosteusmittauksessa saadaan suihkunurkan laatoitetuistaseinistä ja lattiasta suurella todennäköisyydellä kohonneita ja korkeita kosteuslukemia. Vesi on kuitenkin vain laatoituksen ja vesieristeen välissä, jos seinässä on toimiva vesieriste. Tällöin kyseessä on täysin tavallinen tilanne eikä kosteusvaurio.

Pelkästään kohonneen kosteuspitoisuuden toteaminen ei siis lisää tilaajan tietoa suihkunurkan seinän kunnosta eikä pelkästään kosteusmittauksen perusteella tulisi tehdä pesuhuoneen korjauspäätöstä. Jos riittämättömän mittauksen perusteella päätetään purkaa ja korjata seinät "homevaurion" vuoksi, kalliit korjaukset saattavat olla täysin turhia. Suihkuseinissä oleva kosteus ei useimmiten edellytä rakenteiden purkamista.

 

Lue Ammattirakentaja-lehdessä 2008 julkaistu artikkeli, jossa kerrotaan asiaa homevaurioista ja niiden tutkimisesta:

Artikkeli: Hometta vai ei? (pdf-tiedosto)

 

Mikrobinäytteellä saadaan tietoa

Kun kiinteistön omistaja haluaa kosteusmittausta kylpyhuoneeseen homevaurioiden toteamiseksi, kaivataan itse asiassa tietoa siitä, onko laatoituksen alle päässyt vesi läpäissyt vesieristeen ja vaurioittanut seinän rakenteita vai ei. Rakenteiden vauriot todetaan helpoimmin ja luotettavasti mikrobinäytteellä, joka otetaan seinän sisältä laatoitusta ja vesieristettä rikkomatta. Todellista korjaustarvetta on vain siinä tapauksessa, että vesi on päässyt kevytseinän vesieristeen läpi ja rakenteiden sisällä on merkittävää mikrobikasvua. Siinä tilanteessa, jossa laatoituksen alla oleva kosteus ei ole vaurioittanut seinän rakenteita, suihkuseinä voidaan "korjata" muutaman kymmenen euron ainekustannuksella käyttämällä NOVOSILAN®ia.

 

NOVOSILAN suojaa laattasaumat

Sekä vanhojen että uusien laatoitusten alapuolisten rakenteiden vaurioiden syntyminen kosteissa tiloissa voidaan estää tehokkaasti NOVOSILAN® -käsittelyllä (vrt. VTT:n tutkimusselostus NRO RTE52485/97, pat.no. FI 106144). Yksinkertaisella NOVOSILAN® -siloksaani-imeytyksellä laattasaumat voidaan muuttaa kapillaarista vettä läpäisemättömiksi. Novosilan -käsittely estää lisäksi saumojen likaantumista ja saumojen mikrobikasvua eikä käsittelyä tarvitse uusia.

Laatoituksen alle aiemmin päässyt vesi pääsee haihtumaan saumojen kautta, koska NOVOSILAN® -käsittely ei muodosta haihtumista estävää kalvoa. Ennen käsittelyä on kuitenkin varmistettava, että saumaukset ovat ehjiä ja puhtaita. Uusien saumausten on annettava sitoutua ennen käsittelyä vähintään viikon ajan.

Käsittelyllä ei voida korjata aikaisemmin syntyneitä homevaurioita. Vauriot tulee ensin korjata ja tehdä käsittely vasta uudelle laatoitukselle.

Jos seinän sisäpuolen rakenteissa todetaan olevan mikrobivaurioita, toimenpiteet ovat radikaalimpia. Uutta seinää ei kuitenkaan kannata rakentaa samalla tavalla kuin edellistä. Tärkeää on huolehtia siitä, että vesieristeet tehdään oikein ja estetään kapillaarisen veden pääsy saumojen läpi (NOVOSILAN®).

 

Homevaurio ei aina haise!

Pelkkä kosteusmittaus voi tulla kalliiksi turhana pesuhuoneremonttina. Vielä pahempi tilanne on silloin, kun epäillään homevaurioiden aiheuttaneen sairastelua ja näitä mahdollisia homevaurioita yritetään selvittää ainoastaan kosteusmittauksen avulla.

Vaikka kosteusmittauksella ei todettaisikaan kosteutta mittaushetkellä, se ei sulje pois mahdollisuutta, että on olemassa vakava mikrobivaurio. Kosteusmittausta voidaan käyttää vain vähäisenä apuna silloin, kun etsitään homevaurioita. Usein vakavat homevauriot on todettu mittaushetkellä kuivista rakenteista. Myös usein kuultu väite, ettei ole hometta, jos ei ole homeen hajua, on perusteeton. Esimerkiksi voimakkaita myrkkyjä tuottava ja rajuja oireita aiheuttava Stachybotrys atra -homesieni ei useinkaan varoita hajulla olemassaolostaan.

 

NOVITROL ON RATKAISU, KUN HALUTAAN KESTÄVÄÄ SUOJAA

SÄÄKOE 2: Vanerilevy on ollut sääkentässä 26.3.2004 - 24.1.2005 välisen ajan.

Homeenpoisto (A)on tunnettu hypokloriittipohjainen tuote, jota on käytetty kokeessa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Homeenestoliuos (C) on kaupallinen desinfiointi- ja homeenestoliuos. Kokeessa on käytetty valmistajan ohjeen mukaisesti 4%:sta liuosta.

Äärimmäisenä oikealla olevassa alueessa (D) ei ole mitään käsittelyä.

Novitrol® 483:lla käsitelty alue (B) on täysin puhdas. Novitrol® 483 on lisäksi suojannut osittain vielä viereisiäkin alueita.

SisäilmatutkimuksetSivut päivitetty: 21.2.2018